مشاوره خرید ذخیره ساز

مشاوره خرید دستگاه های ذخیره سازی بر اساس نیاز و بودجه در نظر گرفته شده شما از برندهای QNAP, DELL EMC, HPE

مشاوره راه اندازی سرویس پشتیبان گیری

مشاوره خرید تجهیزات و بکارگیری بهترین نرم افزار متناسب با کسب و کار شما برای اطمینان از در اختیار داشتن بهترین سناریوی پشتیبان گیری

راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی کیونپ

راه اندازی اولیه، پیشرفته و سرویس های ذخیره سازهای کیونپ مانند مجازی سازی، پشتیبان گیری، نظارت تصویری، مولتی مدیا و غیره