حافظه های SSD پرسرعت EXASCEND

درایوهای تخصصی (اینترپرایز)

طراحی شده برای سرویس های سازمانی پرحجم و بزرگ

مناسب ترین درایو SSD برای ذخیره سازهای کیونپ و سرورها