مشاوره خرید ذخیره ساز

مشاوره خرید دستگاه های ذخیره سازی بر اساس نیاز و بودجه در نظر گرفته شده شما از برندهای QNAP, DELL EMC, HPE

مشاوره راه اندازی سرویس پشتیبان گیری

مشاوره خرید تجهیزات و بکارگیری بهترین نرم افزار متناسب با کسب و کار شما برای اطمینان از در اختیار داشتن بهترین سناریوی پشتیبان گیری

راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی کیونپ

راه اندازی اولیه، پیشرفته و سرویس های ذخیره سازهای کیونپ مانند مجازی سازی، پشتیبان گیری، نظارت تصویری، مولتی مدیا و غیره

Demo Reel

تیم حرفه ای ما با ارائه مشاوره در غالب جلسه های متعدد شما را در مورد تجهیزاتی که می خرید یا خدماتی که دریافت می کنید کاملا آگاه می سازد تا بهترین تصمیم را برای پیشبرد روند کسب و کار خود بگیرید.

ما در خدماتی که ارائه می دهیم حرفه ای هستیم تا بتوانیم به بهترین شکل نیازهای شما را در حوزه فناوری اطلاعات مرتفع کرده و بودجه شما را صرف بکارگیری خدمات بیشتر در مقابل امکاناتی اضافی می کنیم.

تخصص های ما

مشاوره در خرید
راه اندازی دستگاه
بازیابی سرویس و اطلاعات
راه اندازی سرویس های پیشرفته

خدمات اصلی

 • مشاوره خرید تجهیزات

  بدست آوردن اطلاعات فنی و مقایسه برندهای موجود در بازار بر اساس کیفیت و قیمت مناسب با پروژه یکی از مهمترین ارکان خرید هر تجهیز می باشد که مشاوران گروه داده های امن بدون در نظر گرفتن تصمیم نهایی شما در خرید تجهیز از این مجمموعه، همواره می کوشند تا بهترین راهکارها را برای انتخاب بهترین به شما معرفی کنند.

 • ارائه راهکار

  فناوری اطلاعات ترکیبی از سخت افزار، نرم افزار و خدمات می باشد که شما می بایست برای ایجاد یک سرویس تمامی آنها را ارزیابی و تهیه نمایید. ارائه راهکارها در واقع بسته هایی از تمامی این تجربیات می باشد که بر اساس نیاز شما، مناسب ترین آنها انتخاب و به شما پیشنهاد می گردد.

 • راه اندازی سرویس

  خرید و راه اندازی تجهیز اولین تکه از پازل راه اندازی سرویس می باشد. داده امن می کوشد تا علاوه بر ارائه مشاوره و معرفی بهترین راهکارها، شما تا تکمیل پازل سرویس دهی همراهی کرده و در این راه از کارشناسان متخصص هر حوزه بهره بگیرد.

 • پشتیبانی و رفع اشکال

  عیب یابی و رفع اشکال یک سرویس یا تجهیز پیشرفته ترین مرحله کارشناسی مرتبط با آن می باشد و نیاز به متخصصانی دارد تا تمامی مراحل آموخته و تجربه کرده باشد. کارشناسان پشتیبانی داده های امن برای متخصص شدن راه بسیار طولانی را پیموده اند.

What people who have worked with us have to say

Whether you’re just getting started or you’re a full-blown code warrior, our themes will make your site look as pretty as a peach and function like a well-oiled machine.

Our themes will make your site look as pretty as a peach and function like a well-oiled machine.

Whether you’re just getting started or you’re a full-blown code warrior, our themes will make your site look as pretty as a peach and function like a well-oiled machine.

Whether you’re just getting started or you’re a full-blown code warrior, our themes will make your site look as pretty as a peach and function like a well-oiled machine.